الرجاء من جميع الطلبة التصفح المستمر و اليومي للركن الالكتروني الخاص بمصلحة شؤون الطلبة و ذلك للاطلاع على البلاغات الخاصة بالحصص التعويضية و كل المستجدات، علما أن جميع المطبوعات المستعملة في مصلحة شؤون الطلبة متوفرة و جاهزة للطباعة

ÉVÉNEMENTS

Séminaire
Séminaire
Exposition
Exposition
journée carrière
journée carrière

Vidéos

  

 Première Année Deuxième Année   Troisième Année

 CRBC

AM  CERAMIQUE 

 LAP

 AV GRAVURE  

LDE 

 CERAMIQUE AM  

LDI 

 CRBC PHOTO

LDP 

GRAVURE  PEINTURE

LDE 

SCULPTURE 

 LDG

LDE 

LDP

LDI / AV

PHOTO

LDI / PG 

PEINTURE

LDP 

SCULPTURE

 CRBC
Master - Première Année

 MP - DE

MP - DI 

MP - RM3D

 MP - Develppement Durable

 MP - Photographie

 MP - Céramique

 MP - PCAE

 MR - Design

 MR - AP

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS & ASSOCIATION

CONTACT

  • Adresse : Place de la Gare - 4000 - Sousse
  • Email : isbas@isbas.rnu.tn
  • Tél : +216 73 21 43 33
  • Fax : +216 73 21 43 34
Copyright © 2019 Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse.