الرجاء من جميع الطلبة التصفح المستمر و اليومي للركن الالكتروني الخاص بمصلحة شؤون الطلبة و ذلك للاطلاع على البلاغات الخاصة بالحصص التعويضية و كل المستجدات، علما أن جميع المطبوعات المستعملة في مصلحة شؤون الطلبة متوفرة و جاهزة للطباعة

ÉVÉNEMENTS

Séminaire
Séminaire
Exposition
Exposition
journée carrière
journée carrière

Vidéos

Séance   

Date                            

Horaire                                   

Salle                       

Conférencier                                                           

Thème                                                                                                                                

S1

09/05/2023

9-12h

13-17h

C6 ou Amphi

Pr. Emérite Hafedh Jedidi

Technique de rédaction d’un article en Français

S2

10/05/2023

9-12h

13-17h

C6 ou Amphi

M.C. Wissem Gallala

Recherche et Analyse bibliographique et bibliométrique

S3

11/05/2023

9-12h

13-17h

Annexe

Pr. Olfa Youssef

طريقة كتابة مقال باللغة العربية

S4

12/05/2023

9-12h

13-17h

C6 ou Amphi

M.C. Ridha Jaouadi

Méthodologie de Recherche

منهجية البحث

 

S5

13/05/2023

9-13h

C6 ou Amphi

M.C. Mohamed Sayed Hamrita

Analyse des données

تحليل المعطيات

N.B.  – La présence des doctorants (1ère année et 2ième année) est strictement obligatoire et des attestations de participation leurs seront discernées ; 

- Pour le séminaire de Recherche, Analyse Bibliographique et Bibliométrique, les doctorants sont appelés à ramener leurs PC  personnels.

Le Directeur de l’ISBAS

Pr. Mohamed Essghaier GAIED

CLUBS & ASSOCIATION

CONTACT

  • Adresse : Place de la Gare - 4000 - Sousse
  • Email : isbas@isbas.rnu.tn
  • Tél : +216 73 21 43 33
  • Fax : +216 73 21 43 34
Copyright © 2019 Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse.